„Dostali jsme od palestinské strany nótu, v které vysvětlují původ zbraní, které byly nalezeny v rezidenci zemřelého palestinského velvyslance,“ sdělila Novinkám mluvčí ministerstva Jolana Grohová. „Byli jsme ujištěni palestinskou stranou, že zbraně nebyly použity, byly jen uskladněny.“

MZV neuvedlo, jaký byl původ tuctu zbraní, mezi nimiž byly i československé samopaly Škorpion. [celá zpráva]

Ministerstvo trvá na tom, že byl porušen zákon

Grohová ale uvedla i výhrady ministerstva vůči nótě: „My jako ministerstvo zahraničních věcí konstatujeme, že většina těch nalezených zbraní nebyla řádně deklarována a přihlášena podle zákona o střelných zbraních a střelivu, a tudíž došlo k porušení právního řádu ČR.“

Palestinci ještě v notě uvedli, že „palestinská strana dodržuje a respektuje české zákony a dodržuje mezinárodní dohody“. Ministerstvo dříve naznačilo, že Palestinci porušili vídeňské úmluvy. [celá zpráva]

Česká strana ale zatím čeká na uzavření vyšetřování: „Pro nás bude klíčové to, jaké budou výsledky (policejního) šetření a expertíz.“

Grohová ještě uvedla, že MZV bude reagovat nótou, kterou zašle palestinskému ministerstvu zahraničí.