Pitomost, kterou měla vláda při svém pravidelném středečním jednání na programu, ovšem nespočívá v tom pryžovém výrobku samotném, nýbrž v zákoně o zdravotnických prostředcích a na něj navazující vyhlášce, naštěstí nedodržované. Podle ní totiž jde o zdravotnický výrobek, který smějí prodávat jen proškolení lidé s odpovídajícím vzděláním, případně praxí. To sice zní poněkud komicky, ale není to žádná švanda. Správně by se vlastně kondomy měly prodávat pouze v lékárnách a ve velkých drogeriích, které si mohou dovolit zaměstnávat ony speciálně proškolené osoby. Totéž pak platí i o obvazech, teploměrech, ba i o obyčejné náplasti. ´

Naštěstí víme, kde žijeme, takže nám to už ani nepřijde zvláštní. Ale měli bychom se divit, a to pokud možno houfně a hlasitě, protože jsou to peníze z našich daní, z nichž pocházejí ministerské platy. Zejména bychom se však měli ptát - a to opět nejraději v početných a dobře slyšitelných zástupech - kdo to vymyslel a kdo to prosadil.

Je totiž nesmírně omylné ono obvyklé rčení "kterej idiot?". Vyhlášky čpící hloupostí, jejíž zásluhou vznikají otravné problémy tam, kde by vůbec nemusely být, jsou možná posvěceny hloupostí schvalovatelů, ale zpravidla se za nimi skrývá velice chytrý záměr.

Kdokoli vytáhl paty za humna tohoto našeho Kocourkova, mohl si povšimnout, že nejen gumičky a fáče, ale i běžné léky mohou obyvatelé normálnějších zemí kupovat v trafice nebo u benzinové pumpy. U nás to nejde, u nás smí krabičku s nápisem aspirin prodávat pouze vzdělanec se speciálním školením pro rozlišení aspirinu od sardinek nebo od mýdla - jistěže v zájmu občanů, neboť že občan je negramotný idiot.

Pranic nevadí, že se v každé drogerii prodávají nebezpečné látky, jako jsou kyseliny a louhy, hořlaviny a jedy, pouze před léky a zdravotnickými výrobky nás vyhláška tak úzkostlivě chrání. Odkud vítr fouká, je jasné - stačí si všimnout, jak kvetou lékárny. Trvám však na tom, že když už se vláda musí zabývat pitomostmi, měla by - ostatně i ve vlastním zájmu - prozradit jména chytráků, kteří se pod ně podepsali.

PRÁVO 20. května