Město si jej pronajalo od společnosti Envirta za téměř půl miliónu korun. Chce pomocí něj zmapovat zdroje a rozložení prachových částic nad městem.

„Letos to ale zatím vypadá, že žádná inverze nebude. Už jsme si z toho dokonce dělali i legraci, že budeme prodávat ostravský vzduch v plechovkách do celé republiky. Ale teď vážně: je jasné, že nějaká inverze v letošní zimě zcela jistě přijde. A poté se ihned balón se speciálním měřicím přístrojem vypustí nad město,“ sdělil Právu náměstek ostravského primátora Dalibor Madej (ODS).

Dodal, že měření balónem by městu mělo říct, odkud vlastně prach ve městě pochází. „Mělo by se ukázat, kolik prachu je v jednotlivých inverzních vrstvách a jak k tomu přispívá průmysl, doprava, lokální topeniště a vliv Polska,“ upřesnil Madej.

Balón bude měřit kvalitu ovzduší na deseti místech

Výsledky měření výškového rozložení koncentrací prachu PM10 nad městem tak doplní data naměřená imisním měřicím vozem a zároveň poslouží k ověření hlášených dat zdroji znečišťování v Ostravě. Měřit se bude v deseti vybraných lokalitách. Například na Prokešově náměstí, v ulicích Bohumínská, K sazovně, Zelená, Františka Hajdy, Studentská či Kranichova.

Odborníci ve středu speciální balón měřicí prach v ovzduší ukázali novinářům.

Balón bude při letu osvětlený zevnitř, díky tomu bude viditelný až na vzdálenost čtyř kilometrů.

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

„Uvedená místa budou postupně proměřována v topné a netopné sezoně podle počasí. Podmínkou je smog v zimě a obecně vítr o rychlosti do 12 kilometrů za hodinu,“ upozornila ostravská mluvčí Andrea Vojkovská s tím, že balón splňuje podmínky České letecké inspekce a měření bude konzultováno s letištěm v Mošnově.

Balón vzlétne až do 1000 metrů

Podle Jiřího Bílka, který má měření speciálním přístrojem zavěšeným pod balónem na starosti, bude možné zjišťovat data až ve výšce 900 či 1000 metrů.

„Přístroj je schopen změřit prachové částice různých velikostí. Vybaven je i GPS, tlakoměrem, vlhkoměrem a výškoměrem,“ vyjmenovával Bílek. Samotný balón, pod kterým je prachoměr v plastové krabici umístěn, má v průměru čtyři metry a je naplněný héliem.

Je osvětlen zevnitř, díky tomu je jeho viditelnost až na vzdálenost čtyř kilometrů.
Na rozdíl od měřicího vozu, který poskytuje v naplánovaných měřicích dnech data on-line na webu www.dychamproostravu.cz, budou data z balónu k dispozici až po zpracování techniky, vždy za určitý časový úsek.

V každém okamžiku vznášení balónu bude zaznamenávána koncentrace prašného aerosolu PM10 (společně s menšími částicemi  PM2.5), údaj o výšce, teplotě a tlaku a také geografická pozice a aktuální čas.