Zjistili také, že agresivní řidiči mají mnohem menší míru empatie než jejich slušní kolegové.

Brněnští výzkumníci z Masarykovy univerzity se rozhodli jít na věc skutečně vědecky. Vybraným 44 řidičům ve věku od 19 do 30 let totiž promítali spoty ze série „Nemyslíš, zaplatíš“ společně s reklamami na automobily, a přitom jejich reakce pozorovali pomocí funkční magnetické rezonance.

Video

Spot série Nemyslíš, zaplatíš nabádající k používání autosedaček

„Otázka zněla, zda charakter promítaných videospotů skutečně umožňuje jejich optimální působení na cílovou skupinu – mladé nepříliš bezpečně se chovající řidiče. Jinými slovy jsme chtěli zjistit, co se děje během sledování videospotů s nebezpečnými situacemi a drastickým zakončením v mozku řidiče běžného, a jak je tomu u bezohledného řidiče, který opakovaně porušuje dopravní pravidla,“ prohlásil vedoucí výzkumného týmu Milan Brázdil.

Kampaň funguje na běžné řidiče

Celkem 19 ze sledovaných řidičů už řídilo pod vlivem alkoholu nebo drog, dostávali také opakovaně pokuty za rychlou jízdu nebo způsobili dopravní nehodu. Ostatní jezdili bez nehod a opakovaných přestupků.

„V našem případě jsme prokázali, že kampaň ,Nemyslíš, zaplatíš‘ jistě velmi dobře funguje na běžné řidiče, ale dopad na jejich riskantně se chovající kolegy, tedy právě na tu skupinu, na kterou byla kampaň cílena, musí být a je, kvůli jejich nižší míře empatie, výrazně nižší,“ konstatoval Brázdil.

Video

BESIP - Pod vlivem

Vědci totiž zjistili, že při sledování spotů se u slušných řidičů významně aktivoval zevní spánkový lalok v mozku a současně prokázali vztah mezi zapojením této oblasti a mírou empatie těchto řidičů.

„Neboli čím empatičtější řidiči byli, tím výrazněji se uvedená oblast aktivovala při drastických videospotech. Ještě zajímavější výsledky přineslo porovnání obou skupin řidičů. Zjistili jsme totiž, že aktivace v průběhu experimentu byla významně nižší u bezohledných řidičů v porovnání s jedinci zodpovědnými. Tyto výsledky vlastně odrážely nižší míru empatie u nebezpečných řidičů, kterou jsme prokázali při obsahové analýze jejich výpovědí,“ dodal Brázdil.

S řidiči-recidivisty mají v Brně ještě velké plány. Společně s Centrem dopravního výzkumu chtějí vědci zkoumat, jak se takoví lidé rozhodují v různých dopravních situacích. Společně s ekonomy pak připravují studii o vlivu empatie ve vztahu k ekonomickému rozhodování.