Dotčené resorty řídí soc. dem. a unionisté. "Některé ministerstvo by mělo více akcentovat rodinnou politiku. Nebránili bychom se samostatnému ministerstvu pro rodinu," uvedl v pondělí předseda lidovců Miroslav Kalousek. Dodal, že by se měla zredukovat jiná ministerstva. Na dotaz, jaké úřady by chtěli zrušit, Kalousek nechtěl být konkrétní, aby se, jak uvedl, nedostal do pasti.

Šéfka komise pro rodinu v rámci KDU-ČSL, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová byla již konkrétnější. Podle ní by mělo být zrušeno ministerstvo informatiky či sloučena ministerstva školství a kultury.

"Výrazně ubývá dětí, kompetence přecházejí na kraje," odpověděla Právu. Klára Volná, mluvčí ministerstva informatiky, které řídí Vladimír Mlynář (US-DEU) Právu řekla, že případné zrušení tohoto úřadu nehodlá komentovat, protože to považuje za nesmysl.

"Dnes má přednost jedno dítě v rodině"

Ministerstvo pro rodinu by se podle Müllerové mělo zaměřit na prevenci a na podporu rodin s více dětmi, nikoliv až na řešení krizových situací v rodině, jak se tomu děje nyní. "Směřovat vše k vývoji zdravé rodiny, protože dnes se podporuje model rodiny s jedním dítětem," podotkla k záměrům KDU-ČSL.

S nápadem zřídit nové ministerstvo nedávno přišla i soc. dem. poslankyně a šéfka Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Anna Čurdová. Úřad pro rovné příležitosti měl mít za úkol pomoci vytvářet rovnoprávnější prostředí na pracovním trhu.

Müllerová považuje takovéto ministerstvo za zbytečné, ale připouští, že problematikou rovných příležitostí by se mělo zaobírat i zamýšlené ministerstvo pro rodinu.

Politici KDU-ČSL se o víkendu také dohodli, že se pokusí pomocí odvodů zvýhodnit firmy, jež zaměstnají matky s dětmi, a podpořit neziskové organizace, které nabízejí rodinám své služby. Lidovci navíc chtějí změnit současný stav, kdy jsou podle nich neodůvodněně zvýhodňována nesezdaná soužití a diskriminován je tradiční model rodiny s dětmi.