„Domnívám se, že havárie takového rozměru by neměla zůstat bez vysvětlení a je nutné ji důkladně a nestraně prošetřit. V tomto ohledu nepodnikl vlastník nádrže Jordán, tedy město Tábor, žádné kroky,“ je přesvědčena Petrová s tím, že zatím nikdo neprojevil zájem znát skutečného viníka.

„Z toho důvodu jsem tak učinila já. Věřím, že se táborští občané konečně dočkají vysvětlení o původci havárie, než je označená vyšší moc,“ doplnila Petrová.

Havárie se stala loni koncem prosince. Kvůli velkému tání sněhu hráz neodolala tlaku a voda s bahnem se vylila do Tisemnického potoka a následně i Lužnice. Následkem uhynulo asi 16 tun ryb a bahno unikající z nádrže poničilo soukromou vodní elektrárnu. ČIŽP v létě uložila firmám pracujícím na odbahnění Jordánu pokutu 250 000 korun. Ministerstvo životního prostředí však následně tuto pokutu zrušilo.

Odbahnění Jordánu je jedním z nejnáročnějších a nejnákladnějších projektů na Táborsku. Náklady se odhadují na více než 400 miliónů korun. Odbahnění nádrže o rozloze 51 hektarů by měly firmy dokončit v roce 2014. Město získalo na práce dotace ve výši 85 procent, samo se bude podílet zhruba 60 milióny korun.