"Pro každého občana platí, že to, co není zákonem zakázáno, je povoleno. Pro zástupce veřejné správy platí opak: tedy co mu není povoleno, je zakázáno. Kdyby tento princip všichni volení zástupci znali, tak by se vyhnuli řadě kauz, které se týkají problematiky ochrany osobních údajů," uvedl Němec.

Jako exemplární případ připomněl případ obce Kravaře na Českolipsku, která na webu zveřejnovala údaje o nepravomocně odsouzených z krádeží. Od ÚOOÚ za to dostala pokutu.

V řízení s obcí Kravaře úřad konstatoval, že na zveřejňování osobních údajů lidí podezřelých ze spáchání přestupků, které projednávají obce, se vztahuje obecná úprava obsažená v zákoně o ochraně osobních údajů.

"Obec je jako správce osobních údajů povinna nakládat s osobními údaji pouze v souladu s účelem, pro který byly tyto údaje shromážděny. Jejich zveřejněním prostřednictvím internetu byl účel zpracování překročen," konstatoval.  Doplnil, že i podle ústavy lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.