Počítá s tím návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky, kterou má projednávat Sněmovna. Hnutí Úsvit přímé demokracie jej proto odmítá.

Novela umožňuje cizincům s povolením k dlouhodobému pobytu v České republice vstup do evidence uchazečů o práci. Zacházelo by se s ním proto jako s každým jiným uchazečem o práci, čili by měl i nárok na sociální dávky. „Tento zákon stanoví jako automatické příjemce sociálních dávek cizince, kteří přijedou do ČR za prací. My naopak budeme navrhovat ze seznamu příjemců sociálních dávek vyjmout i další cizince, například ty, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu,“ prohlásil Okamura.

Česká republika nemůže dovolit přijímat „sociální migranty“.Tomio Okamura

„Pokud chce někdo v České republice pracovat a je tu pro něj skutečně legální práce, na kterou nejsou k dispozici občané České republiky, tak ať tu bez zbytečných překážek a byrokracie pracuje a platí daně. Pokud tu ovšem už práce nebude, tak podle našeho názoru nezbývá, než aby si takový cizinec hledal práci v jiné zemi,“ dodal.

Prioritou jsou čeští občané

Prohlásil také, že si Česká republika nemůže dovolit přijímat „sociální migranty“. Zdůraznil, že v rozpočtu není prostor ani na zabezpečení důstojného života seniorů a invalidů. „Natož abychom se starali o cizí. Jednoznačnou prioritou hnutí Úsvit přímé demokracie je zajištění důstojného života pro české občany,“ konstatoval.

Dodal, že pokud přijede někdo za prací, která pro něj bude a bude pracovat legálně, je v České republice vítán. Pokud ale cizinci přijíždějí kvůli sociálním dávkám, pak to podle něj musí zkusit v jiné zemi.