Bačiak podle šéfa poslanců Faltýnka dostane zhruba 150 000 korun hrubého, v případě Sobotky je to asi 70 000 korun hrubého. [celá zpráva]

Sobotka už slíbil, že peníze na charitu dá.

Bačiak složil mandát, protože se už před volbami ukázalo, že zamlčel svou minulost politruka a údajně i titul RSDr. udělovaný komunisty. Sobotka, který měl nastoupit za Bačiaka, pochybil při vyplňování čestného prohlášení o bezdlužnosti, ve kterém neuvedl všechny své závazky.

Za Sobotku by měl ve středu nastoupit a složit poslanecký slib Josef Kott.