Vyhověl tak námitce jednoho z právníků, o níž Právo informovalo. [celá zpráva]

V pondělním rozhodnutí ředitele ČHMÚ Václava Dvořáka se konstatuje, že byl porušen zákon o veřejných zakázkách.

„Byla nereálně stanovena výše předpokládané hodnoty této veřejné zakázky vzhledem k předmětu plnění a ve vazbě na to také tomu odpovídající úroveň požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů,“ uvedl Dvořák.

Šlo o to, že kritériem pro účast v soutěži nebyl počet a hodnota veřejných zakázek, které už právnická kancelář realizovala, ale jen to, že si za administraci jedné zakázky v minulosti naúčtovala 1,5 miliónu korun.

Běžné honoráře se přitom pohybují kolem sta tisíc, maximálně do 200 tisíc korun.