"Agendu převedeme v tomto týdnu, jde o pět stovek živých spisů," popsal Volák, pod nějž na ministerstvu spadá justiční odbor, který bude žádosti o milost zpracovávat. Připomněl také, že milosti mělo ministerstvo na starosti už za prezidenta Václava Havla, takže tato agenda nebude pro zaměstnance novinkou.

Ročně lidé podle náměstka podají tři až pět tisíc žádostí o milost. Připustil, že v přechodném období to bude pro zaměstnance znamenat zvýšenou zátěž, přesto ale věří, že vyřizování žádostí bude kontinuální. Ministerstvo nicméně v souvislosti s novou agendou požádá o sedm nových tabulkových míst.

Výsostným právem prezidenta zůstává

V praxi bude nyní udělování milostí probíhat tak, že pokud bude žádost splňovat stanovené podmínky, předloží ji ministerstvo k rozhodnutí prezidentovi. "Jeho výsostným právem nadále zůstává o udělení milosti rozhodnout. V případech, kdy podmínky pro udělení milosti splněny nebudou, ministerstvo návrh jménem prezidenta republiky zamítne," vysvětlila mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

Zeman převedl pravomoc udílení milostí na ministerstvo s výjimkou případů, ve kterých lidé žádají o osvobození z humanitárních důvodů – například pokud trpí nevyléčitelnou chorobou. [celá zpráva]

Tento krok avizoval Zeman už krátce po svém zvolení prezidentem. Právo udílení milostí hlavou státu označil za „zbytečně monarchistický prvek“ v ústavě.