„Ke shodě bohužel nedošlo, a proto se obě strany dohodly, že Metrostav a.s. uplatní požadavek na proplacení vyfakturovaných prací u rozhodčího soudu a to ve zkráceném řízení. Metrostav a.s. zároveň strpí, aby hl. m. Praha předmět sporu rozšířila o otázku platnosti smlouvy a o požadavku na pokračování stavby,“ sdělil Právu mluvčí největší stavební firmy u nás František Polák.

Podle něho Praha zůstává významným zákazníkem Metrostavu. Firma, jež se historicky podílela snad na všech významných dopravních stavbách ve vnitřní Praze, se bude snažit co nejvíce vyhovět požadavkům města.

Video

Průjezd tunelem Blanka

Zdroj: Novinky

„Nicméně má za to, že požadavky na neplatnost smlouvy a zároveň na pokračování prací se vzájemně vylučují,“ uvedl Polák s tím, že jednání pokračují „s cílem najít vzájemně akceptovatelná východiska.“ Tím je pro firmu především proplacení dluhu přes 2,1 miliardy korun.

Hudeček: Pražany nezajímají spory

Město v prohlášení uvedlo, že jediným možným řešením je Blanku dostavět, převzít a za toto dílo zaplatit. „Je nám jasné, že Pražany nezajímají spory o dostavbu tunelu Blanka, ale kdy konečně budou moci tuto stavbu užívat. Uvědomujeme si, že stavba zatím po mnoho let pouze komplikovala dopravní situaci a zhoršovala životní podmínky v Praze,“ uvedl primátor Tomáš Hudeček (TOP 09).

Město doufá, že Metrostav nezastaví práce k 7. prosinci, jak avizoval. K dalším pracím ale zatím chybějí souhlasy se změnami projektu.

Zástupci Metrostavu podle magistrátu na pátečním jednání zopakovali své přesvědčení, že uzavřené smlouvy platí. Město o tom zveřejnilo minulý týden pochybnosti, podpořilo to stanovisko dvou advokátních kanceláří, které „shodně konstatovaly možnou neplatnost daného smluvního vztahu“.

„Z tohoto důvodu pak hlavní město Praha nemůže v souladu se zákonnými povinnostmi péče řádného hospodáře uhradit vyfakturované částky za provedení díla, bez rozhodnutí nezávislé autority,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí Tereza Králová.

Nejasnosti kolem schvalování

Hudeček minulý týden vyjádřil zásadní pochybnosti o původní smlouvě na Blanku, kterou za město podepsali exprimátor Pavel Bém (ODS) a šéf investičního odboru Jiří Toman. Současné radní, kteří si nejsou jisti, zda už téměř hotový tunel mohou jménem města převzít, k pochybnostem vedla zjištění magistrátní kontroly. Ta navazovala na dřívější právní analýzy, závěry kontroly nevyvrátily následné posudky.

Video

Vizualizace tunelu Blanka

Šlo především o to, zda smlouva i její mnohé dodatky měly projít zastupitelstvem. Některé dokumenty údajně neschvalovali ani minulí radní. Informace Práva říkají, že na magistrátu panuje obava z možného vystavení se trestní odpovědnosti, radní nemohou patrně najít způsob, jak o Blance rozhodnout a nezpronevěřit se přitom liteře zákonů o hlavním městě a o zadávání veřejných zakázek.

Nová kontrolní zjištění ukázala na nepořádek v účetnictví výstavby Blanky. Podle zprávy ČTK o dílčích výsledcích kontroly nesouhlasí částky v seznamu dokladů k jednotlivým stavbám předloženém odborem účetnictví (UCT) s částkami vedenými odborem městského investora (OMI).

"Díky uvedeným nesrovnalostem se účetnictví může jevit jako nesprávné, neúplné, neprůkazné, nesrozumitelné a nepřehledné," píše se v materiálu odboru kontrolních činností. V dílčí zprávě kontroloři došli k tomu, že podle údajů UCT bylo za tunel Metrostavu zaplaceno 23,785 miliardy, zatímco podle OMI 23,368 miliardy.

Termín dokončení nejasný

Investiční odbor magistrátu, který věnoval značný čas a práci tzv. kategorizaci faktur za Blanku, ovšem se závěry kontroly nesouhlasil. Podle něho je rozdíl v částkách dán tím, že odbor účetnictví provedl výběr za určité období, a to s ne úplně přesným zadáním u stavby protipovodňových opatření na ochranu Prahy.

Podle kontrolorů se však nejasnosti týkají i částek vyplacených společnosti ČKD Praha DIZ, která buduje technologickou část tunelového komplexu. Účetnický odbor vyčíslil vyplacenou částku z městské kasy na 3,164 miliardy, zatímco odbor investic uvádí částku o 58 080 korun nižší. Navíc v technologické části jsou podle materiálu započítány i faktury za stavební práce.

Tunel Blanka má stát asi 36 miliard korun, ovšem bez hotového Trojského mostu, který byl z celého důlního díla při kategorizaci faktur vyňat. První motoristé měli tunel, v němž zbývá dodělat technologie a dopravní značení, projet na začátku dubna a května. Kdy to bude, nelze s jistotou říci, záleží to na rozhodčím řízení. Spekulovalo se o červnu. Hudeček řekl, že by tunel rád otevřel před říjnovými volbami do pražského zastupitelstva.