Sjezd KSČM nebude podle vás spartakiádním cvičením ani demonstrací osobních ambicí. Jak se to ale slučuje s vaším osobním dopisem všem spolustraníkům, v němž se je snažíte získat na svou stranu představami o novém řízení KSČM?

Kromě zmíněného dopisu informuji také své spolustraníky v dokumentu o řízení strany, který je na internetové stránce KSČM. Jsem přesvědčený, že současná chvíle je osudovým rozhodnutím, a jestli tento sjezd nebude sjezdem změny, tak tato šance bude promarněná.

Už jste se ale nechal i slyšet, že žádné senzace nebudou. Tak ani nepředpokládáte, že byste mohl být zvolen předsedou? Ransdorf v nejvyšší funkci, to by přece pro spoustu lidí bylo velké překvapení, nebo snad ne?

Senzace je slovo, které se vztahuje například k tomu, kdybych byl přítomen nějaké fyzické potyčce nebo skandálnímu chování. Předpokládám ale, že dojde k velice tvrdé a ostré výměně názorů. Témata mohou být některým soudruhům i nepříjemná.

Koho považujete za většího konkurenta: Grebeníčka, nebo Filipa?

Myslím si, že Filip v tichosti rezignoval a že mezi těmito politiky existuje určitá dohoda. V podstatě mezi volbou jednoho nebo druhého není výraznější rozdíl, pokud jde o směřování strany.

Jako lídr kandidátky máte jisté křeslo v Evropském parlamentu. Podle některých vašich představitelů je to dostatečný post, z něhož můžete ovlivňovat vývoj v KSČM. Připouštíte, že se vám z tohoto důvodu nemusí podařit obhájit ani svou místopředsednickou funkci?

Já nechci obhajovat status quo. Chci ve straně dosáhnout většího výkonu, tahu na branku a toho, aby co se ve straně děje, bylo doopravdy. Nechci nic maskovat, nechci nic kašírovat a hrát hry s nulovým součtem. Případně kdyby bylo jasné, že se vytvoří tým, který by nemohl fungovat a byl veden člověkem, jenž nedokáže stmelit kolektiv, tak nehodlám ani ve vedení strany být. Není to pro mne životně důležitá otázka. Pro mne je rozhodující, aby KSČM začala plnit to, co na české politické scéně má.

Dva žhavé kandidáty na předsedu už jste zkritizoval, tak by se musel objevit úplně někdo nový.

To se také samozřejmě stát může. Sjezd je v tom směru suverénní a nemůže být vázán usneseními nebo doporučeními okresních konferencí. Uvidíme.