„Zpráva je velmi kritická a uvádí, že situace v oblasti vzdělávání se nezlepšuje a v oblastech bydlení a zaměstnanosti je zhoršení alarmující,“ konstatoval k projednané matérii ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, který je také pověřen řízením Sekce pro lidská práva a zprávu vládě spolupředkládal.

Zpráva konstatuje, že ve vyloučených lokalitách se nezaměstnanost Romů pohybuje mezi 70 a 100 procenty.

„Alarmující je situace romské mládeže ve věku mezi 15 a 26 lety, která čelí 61procentní nezaměstnanosti. Navíc 77 procent z nich nemá žádnou pracovní zkušenost,” uvádí materiál.

Roste počet vyloučených lokalit

Počet sociálně vyloučených oblastí se přitom podle zprávy loni zvýšil a podle odhadů je jich v současnosti kolem čtyř stovek. „Dalším trendem je přesun lokalit z velkých měst do menších obcí, a to i vlivem migrace sociálně vyloučených romských domácností za dostupným bydlením na ubytovnách,” konstatuje materiál.

Ten si všímá rovněž negativních nálad ve společnosti zaměřených proti romské menšině, na níž bylo pohlíženo „optikou zneuživatelů sociálních dávek, nezaměstnaných, pachatelů trestné činnosti”. Tohoto stereotypu následně využívali pravicoví radikálové.