Rozpočet pro celou akci předběžně počítá se 100 milióny korun. Polovina má jít na vrub Českého olympijského výbor (ČOV), který je hlavním garantem projektu, a jeho partnerů. Padesát miliónů má pak dodat stát.

Zatímco ČOV se bude spoléhat na své tradiční partnery jako Pilsner Urquell, Škoda auto, ČEZ či Česká spořitelna, stát bude teprve peníze na akce spojené se ZOH hledat.

Ministerstva školství i průmyslu a obchodu již s tím ve svých rozpočtech počítala, čeká se ještě podíl ministerstva pro místní rozvoj. Kolik resorty mají poskytnout, se ale neví. A neříká to ani materiál školství, který ministr Dalibor Štys předkládá vládě. „Výše podpory ve fiskálních letech 2013 a 2014 z jednotlivých rozpočtových kapitol bude finálně teprve specifikována,“ tvrdí dokument, který má Právo k dispozici.

Kluziště i dráhy

Na rozdíl od loňské olympiá­dy, kdy byl vrcholem prezentace Český dům přímo v Londýně, má se tentokrát hlavní část odehrát v Praze na Letné, kde v únoru vyroste Olympijský park. Lidé tu nejen budou moci na velkých obrazovkách sledovat dění přímo v Soči, ale vzniknou tu i ledové plochy pro hokej i bruslení veřejnosti o velikosti 2200 m2, bruslařská dráha dlouhá 1,5 km, trať pro běžkaře či biatlonová střelnice a další sportoviště.

Český dům přímo v dějišti OH bude velikostí i programem menší než v Londýně. Důvod je zřejmý – finance. „ZOH v Soči jsou finančně náročnější. Ať už jde o náklady na pronájmy prostor, na ubytování, nebo na zajištění vstupenek,“ dodal Štys.

Ministerstva se zdráhají přispět

Fakt, že Štys předkládá materiál bez přesného rozpočtu na akci, která se již rozbíhá, se nelíbí ministerstvu financí. „Pokud má vláda předložený materiál projednat a přijmout usnesení, je nezbytné, aby obsahoval informace o plném finančním zabezpečení, tzn. přehled jednotlivých subjektů s uvedením finančních částek,“ napsal do připomínek Fischerův úřad. Ten se odmítá na financování podílet.

Zapojit se nechce ani ministerstvo zahraničí, považuje rozpočet 100 miliónů v době krize za příliš vysoký. „Doprovodné aktivity v ČR by měly být zaměřeny výlučně na propagaci sportu a olympijské myšlenky. Využití k prezentaci země pořádající olympijské hry nepovažuje za vhodné, zvláště pak, když z materiálu jasně nevyplývá, z jakých zdrojů by tato prezentace měla být financována,“ kritizuje resort zahraničí Štysův materiál.

Ze stejného důvodu odmítá finanční účast na projektu i ministerstvo zemědělství.

Ozval se antimonopolní úřad

Věc má háček. Štysův materiál zdůrazňuje, že nepůjde jen o sport, ale i o obchod. „Projekt se stane i nástrojem rozvoje a posílení zahraničního obchodu ČR v kontextu potřeby aktivních kroků a investic ke zlepšení stávající situace, důsledku mezinárodní hospodářské krize,“ tvrdí ministr.

To vyburcovalo Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který varuje, že budou-li v rámci akce podporovány obchodní společnosti, pak by mohlo jít z hlediska pravidel EU o nedovolenou podporu. Úřad proto žádá upravit poskytování financí tak, aby pravidla EU nebyla porušena.
„V materiálu je uvedeno, že předmětný projekt má být mj. zaměřen na obchodní společnosti domácí i zahraniční, které na území ČR působí. Ve výše uvedeném případě spatřuje Úřad potenciální možnost nesouladu s pravidly veřejné podpory,“ tvrdí ÚOHS.

Upozorňuje, že podpora z veřejných prostředků by neměla zvýhodňovat vybrané podniky nebo odvětví. Neměla by narušit soutěž a ovlivnit obchod mezi státy EU. ÚHOS se domnívá, že tyto principy porušeny budou.