”Teď nic do sdělovacích prostředků říkat nebudu, nezlobte se,“ reagovala na dotaz Práva evangelická farářka plzeňského Korandova sboru Helena Hamariová, kterou Ekumenická rada církví (ERC) pověřila konzultacemi s ministerstvem vnitra v oblasti možného vzniku duchovní služby u Policie ČR.

Podle Tomáše Najbrta z Českobratrské církve evangelické (ČCE) už na konci loňského roku obdržela synodní rada ČCE dopis od ministra vnitra Jana Kubiceho, ve kterém nabízel členským církvím v Česku dialog ohledně možného vzniku duchovní služby u policie a hasičského záchranného sboru.

Probíhá anketa

Podle informací Práva nyní probíhá u všech policejních útvarů anketa, v níž se strážci zákona mohou anonymně vyjádřit právě k možnosti působení duchovních.

Dotazník obsahuje pět jednoduchých otázek, na které je možné odpovědět pouze ano nebo ne. Policista se může například vyjádřit k tomu, jestli si dokáže představit konkrétní úkol pro duchovního, nebo zda v duchovní službě vidí výhody a či naopak nebezpečí.

„Zatím to podle výsledků ankety vypadá tak, že přibližně 75 procent policistů nevidí smysl duchovní služby,“ řekl plzeňský krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.

Od roku 1998 fungují duchovní v rezortu ministerstva obrany. Touto službou prošlo už 40 vojenských kaplanů z osmi křesťanských církví. V současné době jich slouží u armády celkem 29, z toho 2 pobývají s českými vojáky v zahraničních misích. Jejich posláním není misijní hlásání víry a snaha o jakési moralizování a napomínání, ale především nabízet pomoc při řešení krizí i těžkostí, které vznikají mimo jiné v pracovním a rodinném životě.