"Z těchto peněz půjde 552 miliónů korun na silnice první třídy. Na základě požadavků krajů to umožní opravit 82 silničních úseků, které to nejvíce potřebují. Připouštím, že vzhledem k celkovému stavu silniční sítě to není příliš mnoho," řekl Právu ředitel pro provoz Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Otakar Vacín.

Stav komunikací v České republice se stále zhoršuje. Nemohou za to přitom jen škody, které způsobila tato zima. "Vyplývá to z dlouhodobého nedostatku peněz na opravy silnic," zdůraznil generální ředitel ŘSD Petr Laušman.

Podle analýzy vypracované Fondem dopravy v roce 1998 nevyhovovalo 24,9 procenta z 6095 kilometrů silnic první třídy, nyní již přes čtyřicet procent. Běžné jsou vyjeté koleje na vozovkách, díry, deformace a trhliny.

Zcela zoufale jsou na tom silnice druhé a třetí třídy. Kvůli dlouhodobému zanedbávání oprav se už téměř polovina z 48 803 kilometrů těchto vozovek ocitla v havarijním stavu.

Problém i s úvěry

SFDI vyčíslil, že k odstranění skutečně všech závad by jen na silnicích druhých a třetích tříd bylo jednorázově potřeba přes 42 miliard korun, a v průběhu dalších devíti let ještě 15,3 miliardy. Na to ale kraje, do jejichž vlastnictví tyto silnice přešly, prostě nemají.

Finanční prostředky na letošní opravy a letní údržbu dálnic posílí SFDI dodatečně o 94,5 miliónu korun. "I tak je ale částka, kterou máme na dálnice k dispozici, nedostatečná. Vždyť jen změna daně z přidané hodnoty nám automaticky o čtrnáct procent podražila výdaje na nákup materiálů," upozornil Vacín.

Celkově si zimní údržba silniční sítě České republiky, která měří 55 348 kilometrů, vyžádala v letošním prvním čtvrtletí 1,829 miliardy korun, tedy o 590 miliónů více než za stejné loňské období. SFDI se proto snaží silničářům pomoci dodatečnými přesuny ve svém rozpočtu, tedy penězi původně určenými na jiné akce.

Problémem navíc je, že ministerstvo financí nesouhlasilo s úvěrovým programem, který ŘSD předložilo ke zlepšení stavu silnic první třídy.