Třebaže počet uživatelů marihuany zůstává v ČR i nadále vysoký, je pozorovatelný pokles míry užívání ve všech věkových skupinách včetně nejmladších uživatelů.

„Užívání marihuany mezi mladistvými a mladými dospělými v ČR je stále na velmi vysoké úrovni. Nicméně zdá se, že se nám podařilo tento negativní trend obrátit a snížit míru užívání konopných drog v nejrizikovější populaci mladistvých a mladých dospělých, a to je velice dobře,“ komentoval vývoj národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Vedle marihuany Češi nejčastěji experimentovali s halucinogenními houbami, které odsunuly extázi. Na dalších místech byly zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD.

Významné změny lze podle odborníků pozorovat u počtu uživatelů opiátů, kde v posledních letech došlo ke snížení u heroinu na téměř třetinu oproti situaci před 10 lety. Oproti tomu střední odhad počtu problémových uživatelů pervitinu roste. Problémových uživatelů drog je v ČR asi 41 tisíc.

S alkoholem má potenciální problém 600 000 Čechů

Jak zpráva připomněla, českou drogou číslo jedna je alkohol. Škodlivé či  problémové pití se týká 8,2 procenta populace, což je zhruba 600 tisíc osob.

„Zatímco v roce 2012 bylo zaznamenáno celkem 45 případů smrtelného předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami, smrtelných předávkování etanolem bylo v roce 2012 celkem 317,” připomněla zpráva.

„Na těchto počtech se nijak výrazně neprojevil hromadný výskyt otrav metanolem přítomným v nelegálním tvrdém alkoholu, v jejichž důsledku zemřelo dalších celkem 47 osob.”