Kontrolory zaujalo, že armáda neměla do července letošního roku, kdy prověřování skončilo, koncepční materiál, v němž by byly jasně stanoveny její materiální potřeby.

„To mělo za následek nesystémové nákupy vojenské techniky a materiálu,“ konstatuje NKÚ.

Narychlo koupená auta dosud nebyla nasazena

Jako příklad uvádí nákup souprav pro chemické pozorovatele. „Podle investičního záměru z července 2005 mělo být nakoupeno 129 souprav za téměř 65 miliónů korun,“ konstatovali kontroloři s tím, že později však armáda své potřeby přehodnotila a na základě vojskových zkoušek se rozhodla koupit pouze 87 souprav. Cena však zůstala stejná a náklady na jednu soupravu, které se využívají při měření radiace, vzrostla o 50 procent.

„Jiný program byl finančně navýšen o 42 procent zejména z důvodu dodatečně zařazeného nákupu speciálních vozidel, která měla být urychleně využita v zahraničních misích,“ konstatuje zpráva NKÚ.

Vozidla byla pořízena v roce 2010 za více než 121 miliónů korun, a jak úřad konstatoval, část z nich nebyla doposud nasazena.