Podání žádosti a souhlas s cestou budou nově probíhat prostřednictvím internetu a bez osobního či poštovního kontaktu se zastupitelskými úřady Austrálie.

Odpadne tak nutnost zasílat na zastupitelské úřady Austrálie pas. Do cestovních dokumentů nebudou rovněž vlepované vízové štítky. Žadatel o vízum vyplní dotazník na webové stránce Ministerstva přistěhovalectví Austrálie (Department of Immigration, Multicultural and Indigenous Affairs) a vyčká udělení souhlasu s cestou, který mu bude doručen e-mailem. Podle informací australských úřadů by doba vyřízení žádosti neměla být delší než 14 dnů.

Vzhledem k tomu, že systém eVisa mohou nyní používat zatím pouze občané Spojených arabských emirátů a Kataru, lze až do 1. července 2004 nalézt informace o systému v rubrice určené těmto zemím, konkrétně v oddílu: "visiting Australia - apply online - tourist visa services - tourist short stay visa".

Australské úřady si od tohoto kroku slibují podstatné zjednodušení celého vízového procesu.