Přestože procento Čechů žijících pod hranicí chudoby je nejnižší z celé Evropy, je to procento, které roste nejrychleji. Podle zprávy českého helsinského výboru se nejvíce dotýká nezaměstnaných a početných rodin a více jí trpí ženy než muži.

Těsně nad hranicí chudoby v Česku žije 1,7 miliónu lidí. Nejvíce chudobou postižené kraje jsou Severní Čechy a Severní Morava, nejméně Praha a Střední Čechy.

Právě těmto potřebným se od roku 2006 snaží pomoci Česká federace potravinových bank. Rozšiřování jejich řad federaci letos dovedlo k uspořádání první Národní potravinové sbírky. V příštím roce by chtěli také otevřít první sociální obchod, kde by lidé kupovali potraviny jen za symbolickou cenu.

V Česku je šest potravinových bank

„Máme šest regionálních potravinových bank, kterými proteklo od roku 2006 skoro 2000 tun potravin. Nicméně zvláště dary od velkých potravinových obchodů po navýšení DPH mají výrazně klesající tendenci, přitom pod hranicí chudoby se letos podle statistik ocitlo přes 15 procent Čechů. A tak jsme se rozhodli uspořádat potravinovou sbírku, které jsou v evropských zemích před Vánoci tradicí,“ prohlásil Fabrice Martin Plichta z České federace potravinových bank.

V příštím roce bychom také chtěli otevřít pilotní obchod, kde budou potřebným prodávány potraviny jen za symbolickou cenuFabrice Martin Plichta, Česká federace potravinových bank

„Od nás základní trvanlivé potraviny odebírá 130 organizací, azylové domy pro ženy s dětmi a bezdomovce, dětské domovy i seniorské. Stále častěji také rodiny s třemi a více dětmi, kterých je v Česku asi pět procent. Těm rozhodně musíme pomáhat, protože to budou právě ty děti, které nám budou vydělávat na důchod,“ vyjmenovává Plichta.

První sociální obchod

„V příštím roce bychom také chtěli otevřít pilotní obchod, kde budou potřebným prodávány potraviny jen za symbolickou cenu, která pokryje provoz těchto sociálních obchodů. Jsou už všude jinde, na Slovensku dokonce tři,“ plánuje Plichta.

Prvním krokem je však sbírka, která bude probíhat tuto sobotu 16. listopadu ve 107 obchodech Tesco, Albert, Globus, Interspar a Makro. Tam budou připraveni dobrovolníci se seznamy potravin, které je třeba nakoupit, a po zaplacení je od dárců převezmou. Zboží bude následně sváženo do potravinových bank v jednotlivých krajích, aby každý přispíval na pomoc těm, kteří žijí kolem něj.

Levnější je jídlo zlikvidovat než darovat

Do sbírky se přidaly i firmy Penam, Tatra, Kostelecké uzeniny a Unilever, avšak samy přiznávají, že darování potravin, u kterých končí spotřeba, je pro ně nákladnější, než když je vyhodí. Chyba je podle šéfa Pražského kulinářského institutu Romana Vaňka v zákonech.

„Výrobci a prodejci potravin totiž musejí odvádět z darovaných potravin 15 % DPH, ale ne z původní ceny, za kterou to koupili, ale z té, kterou navýšili o svou marži. Průšvih je v tom, že je vyjde levněji potraviny zlikvidovat, než je darovat potřebným. Přitom řada zemí v EU uplatňuje na tyto případy výjimku a darované potraviny jsou od daně osvobozeny,“ rozčiluje se odborník na potraviny a jejich zpracování.