S těmito nápady často nepřichází celý poslanecký klub lidovců, natožpak strana jako taková, ale úzká skupinka obzvláště militantních katolíků. Dojem zapšklosti a intolerance, který z těchto lidí čiší, však přirozeně ovlivnil náš náhled na všechny lidovce. Tím spíš, že se z jejich vlastních řad neprojevil dosti zřetelný odstup.

Sněmovna právě projednává dva nové lidovecké návrhy, týkající se velmi choulostivých lidských problémů - zrychlení adopcí a možnost utajovaného porodu. Navrhovatelé se opět netají tím, že jim přinejmenším u tajných porodů jde o omezení potratů. V sále bylo opět velké pozdvižení - ale postarala se o něj hlavně komunistická poslankyně Čelišová svým nešťastným výrokem o nekvalitních dětech.

O samotných návrzích je samozřejmě možno diskutovat, ale není zde tentokrát důvod shodit je stolu a jít si umýt ruce. Je totiž zásadní rozdíl mezi snahou potlačovat potraty kriminalizací lékařů, a snahou nabídnout za ně ženám, které z nějakých důvodů dítě odmítají, alternativu v podobě utajeného porodu.

Tolerance a rozum místo zapšklosti a pokrytectví, to zní hezky, ale protože se u lidovců nedávno měnilo vedení a protože se zvolna schyluje k volbám, může to vzbuzovat všelijaké dohady. Avšak usuzovat podle dvou povedených návrhů zákonů, že snad KDU-ČSL mění tvář, popřípadě jak a proč, to by bylo hodně předčasné.

Ještě horší by však bylo posuzovat nové zákonné návrhy podle toho, že je předkládají právě lidovci s jejich neslavnou tradicí. Oba ty návrhy směřují k pomoci lidem v těžkostech a oba tu pomoc nacházejí nikoli v příkazech, zákazech a trestech, ale ve vytváření příznivých podmínek pro svobodné lidské rozhodování. To se rozhodně nedá odbýt slovem populismus, byť by ho za nimi třeba i trochu bylo.

PRÁVO 13. května 2004