Kubinyi v pátek řekl, že tato největší tuzemská zdravotní pojišťovna se na rozdíl od ostatních opakovaně dostává do deficitu, špatně hospodaří a nedokáže efektivně komunikovat s poskytovateli péče. Uvedl také, že VZP ubývají pojištěnci, ale počet zaměstnanců pojišťovny roste.

Kritizoval některé aktivity VZP jako vydávání časopisu, ozdravné pobyty dětí u moře a také projekt internetové zdravotní knížky, do kterého údajně měla dát už 120 miliónů korun.

Musílková vrací úder

Musílková si ale nenechala kritiku líbit a úder Kubinyimu vrací. Před poslanci kritizovala český systém zdravotnictví, ministra i jeho úředníky. "Ministerstvo nemá vizi a koncepci správy resortu a zdravotnictví vůbec," řekla poslancům Musílková. Kritiku si může dovolit, podle zákona je totiž neodvolatelná. Zákon pamatuje jen na to, že ředitelku VZP volí Sněmovna, neuvádí už, kdo ji odvolává.

"V novele příslušného zákona, který už Sněmovna schválila a nyní je v Senátu, už je, že i odvolává. Pokud Senát a prezident zákon podepíší, bude možné navrhnout odvolání ředitelky Musílkové," prohlásil dříve Kubinyi a dodal, že "do té doby je paní ředitelka skoro jako prezident republiky, protože není odvolatelná. Je to velmi zajímavá díra v zákoně," prohlásil Kubinyi.

Ministr Kubinyi si po vystoupení Musílkové vzal slovo a Sněmovně se ironicky omluvil za svou nezkušenost v oblasti zdravotnictví. Jeho vystoupení vyvolalo mezi poslanci smích.

VZP před dnešní schůzí rozdala všem poslancům komentář k pátečnímu projevu ministra Kubinyiho a Musílková se bod po bodu snažila argumenty ministra vyvrátit.