Pokuta ve výši měsíčního platu by podle serveru Aktuálně.cz měla jít na dobročinné účely. Jan Kudrna z katedry ústavního práva pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy je přesvědčen, že takovýto závazek „je v rozporu se zásadou volného mandátu a je právně nevymahatelný”.

„Má jedině politický význam, eventuálně je to morální závazek,” doplnil s tím, že jedinou možností je ta, kdyby se poslanec sám rozhodl pokutu uhradit.

Pokus zavázat si poslance učinily před volbami v roce 2010 i Věci veřejné, které stanovily výši pokuty pro potenciální rebely „smlouvou o poslušnosti” na sedm miliónů korun. Rovněž tehdy experti upozorňovali, že pokuta je právně nevymahatelná.

Poslanci ANO se rovněž zavázali k příspěvkům ve výši 7000 korun na chod klubu. „Takováto smlouva je možná,” připustil Kudrna s poukazem na předchozí praxi, kdy poslanci některých stran na chod klubů rovněž přispívali. „Toto nijak nekoliduje s volným mandátem,” konstatoval Kudrna.

Nejdříve desatero, nyní kodex

Podle kodexu se poslanci musí chovat morálně a nesmějí zaměstnávat své příbuzné. Podle serveru navíc nesmějí uzavírat smlouvy s firmami, v kterých mají poslanci podíl či zasedají v jejich orgánech.

Poslanci by podle kodexu měli spolupracovat pouze s osobami, "které splňují odborné i morální předpoklady pro takovou činnost", napsal server. Musí dodržovat i další zásady – vykonávat svou funkci v souladu s veřejným zájmem, být otevřený vůči veřejnosti a přispívat k dobrému jménu Sněmovny. Při hlasování by se měli řídit názorem klubu. Pokud závazné hlasování nechtějí respektovat, měli by se svým postojem seznámit předsedu klubu.

Desatero morálních principů strana představila před volbami v polovině října. Kandidáti jej však nepodepisovali. [celá zpráva]