Ve skutečnosti však pramálo záleží na tom, zda to bylo 230 nebo dejme tomu 180, což by snad tolik nepohoršovalo. Podstata maléru je v zákoně, který dovoluje řidičům některých obzvláště důležitých ústavních činitelů zapnout majáček a jet co to dá, ale pouze "při plnění úkolů souvisejících s plněním zvláštních povinností".

Formulka opravdu šikovná, zkuste najít v práci ústavního činitele něco, co se do ní nevejde! Ministr spěchal na seminář o vinohradnictví a byl to samozřejmě spěch veledůležitý právě proto a jen proto, že spěchal ministr. Vždyť kdo jiný by měl pronést zdravici a přidat pár pravd o významu vinohradnictví? Snad nějaký obyčejný šlechtitel nebo vědátor, který přijížděl s přednáškou nabitou užitečnými poznatky?

Buďme však raději opatrní v úsudcích, aby si nedejbože někdo drzejší než já nakonec nedovolil zapochybovat o významu ministrovy účasti na vinohradnickém semináři pro kvalitu letošního ročníku vína. Ona totiž jedna pochybnost plodí druhou - a pak bychom si třeba mohli myslet, že ústavní činitelé nepospíchají s odjezdem za svými zvláštními povinnostmi, protože jim majáček dovoluje dohnat zpoždění rychlou jízdou, nebo dokonce že jezdí rychle jen proto, aby si vychutnali majáčkové extrabuřty.

PRÁVO 12. května