Další členové vedení i kandidáti teprve mají dorazit během odpoledne. Hned po vyhlášení neoficiálních výsledků se má sejít výkonný výbor. „Jako demokratická strana s kolektivním rozhodováním se musíme poradit nad volebním výsledkem,“ řekl Právu Kováčik.

Podle něho připadají v úvahu tři možné varianty. Buď strana skončí jako v minulosti, kdy vládla pravice, v opozici. Druhá varianta je, jak uvedl Kováčik, nepravděpodobná, a proto ji nechtěl ani rozvíjet. Ta by předpokládala volební výsledek KSČM takový, že by mohla mít přímý podíl na vládě. Třetí variantou je ta, o které mluvil šéf ČSSD Bohuslav Sobotka, že by KSČM podporovala menšinovou vládu soc. dem.

Komunisté jsou plni očekávání

Již před volbami prohlašoval šéf KSČM Vojtěch Filip, že chtějí dosáhnout takový výsledek, který by jim zaručil, že se s nimi při povolebních jednáních bude počítat.
Ve volebním štábu KSČM je připravené bohaté občerstvení pro novináře ale i pro politiky, kteří sem mezi ně přijdou, aby komentovali průběžné výsledky voleb. O všechny se budou tak jako v minulých letech starat studenti hotelové školy z Mariánských Lázní.

Obložené chlebíčky v sídle KSČM.

Obložené chlebíčky v sídle KSČM

FOTO: Dorian Hanuš, Právo

Komunisté jsou v letošních volbách plni očekávání, zda bude pokračovat jejich trend, kdy loni v krajských volbách prakticky ve všech regionech obsadili za ČSSD druhé místo, dvakrát dokonce zvítězili a pouze dvakrát byli odsunuti až na místo třetí.

„Nedopouštím se žádných předpovědí, ale zcela určitě si přeji, aby to bylo lepší, než při minulých volbách. Společenská situace napovídá, že by to mohlo být lepší. Zopakovat výsledek krajských voleb by pro mě osobně bylo velkým osobním vítězstvím, uvedl Kováčik. „ A důkazem, že ne všechno přetlačí prachy,“ dodal.

Volební modely dávaly KSČM velké šance

Obdobné výsledky během posledních měsíců ukazovaly i předvolební průzkumy veřejného mínění, kdy se komunisté pohybovali kolem čtrnácti procent, v některých se dokonce dostali až nad patnáct procent. Druhé místo jim přiřknul volební model, který si nechala zpracovat ČT, podle kterého zvažovalo komunisty zhruba měsíc před termínem voleb volit 14,5 procenta občanů.

Pokud by se podařilo potvrdit výsledky těchto průzkumů, pak by to pro KSČM znamenalo vítězství – v posledních volbách před třemi lety byli až čtvrtí, když se před ně dostaly soc. dem., ODSTOP 09. KSČM tehdy volilo 589 765 lidí, což bylo 11, 27 procenta.

Jednotlivé kapitoly koaliční smlouvy
část 1.Úvod, Hospodářský rozvoj země
část 2.Racionální státní rozpočet a efektivní výběr daní
část 3.Rozvoj zemědělství a venkova
část 4.Zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj
část 5.Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení
část 6.Kvalitní zdravotnictví dostupné všem
část 7.Kvalitní a dostupné vzdělání, podpora vědy a výzkumu, kultury a sportu
část 8.Rozvoj kultury a podpora sportu
část 9.Demokratický právní stát
část 10.Kvalitní a transparentní veřejná správa
část 11.Posílení vnitřní bezpečnosti země
část 12.Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce
závěrečná částPrincipy koaliční spolupráce