Svým veřejným provoláním, jímž se nese hluboká skepse, se snaží přimět voliče, aby je dostali nahoru z minula tak populárním kroužkováním kandidátů ze zadních řad.

„I my máme nejen k ostatním stranám, ale i k SPOZ a jejich představitelům výhrady, které se nebojíme veřejně prezentovat,“ konstatují Franěk s Brunnerem, aniž by v textu na půl tiskové strany Hornopočernického zpravodaje tyto výhrady blíže upřesnili.

Skepsi jejich provolání podtrhuje poslední věta. „V době předání textu do tisku nebyla známa naše pozice na volebním lístku, ale pravděpodobně nás najdete na pozici mezi čísly 15 až 22 pražské kandidátky,“ loučí se, tučně zvýrazněným písmem, oba s hornopočernickými voliči.

Brunner je na pražské kandidátce na 21. místě, Franěk na 15.

Volte mne, mám čtyři děti s jednou ženou

To jiní místní kandidáti se snaží ukázat své plody. Třeba lékař Ferdinand Polák, který působil čtrnáct let na JIP a ARO a nyní kandiduje za ODS, je sice ze sousedních Klánovic, a přesto obyvatele Horních Počernic upozorňuje, že „v dětství jsem s některými z vás hrál na Xaverově fotbal.“

Kdo se nechytí na vzpomínky z dětství, toho kandidát třeba zaujme tím, že na fotografii v místním časopise ukazuje své čtyři děti, které jak výslovně zdůrazňuje, má s jednou ženou.

Zároveň Polák nezapomněl připomenout své působení na postu náměstka ministra zdravotnictví. K tomu zvládá organizovat dětský program Pohádkové Klánovice, kde chodí převlečený za pana krále, jak dokládají nejen místní občané, ale i ve volebním inzerátu přiložená fotografie.

Konkurenční kandidáti jsou v hornopočernickém zpravodaji už méně nápadití, třeba Miroslav Zelený, starosta Prahy 5, a Jiří Janeček, zastupitel Prahy 11, oba za Hlavu vzhůru, jen lidem vzkazují: „Zakroužkujte lepší budoucnost.“

Velká politika z malé obce

Horní Počernice se již na začátku roku 2012 celostátně proslavily bezprecedentním palácovým převratem uprostřed volebního období, v němž značně vynikl místní představitel ČSSD Vilém Čáp, který uzavíral koalici například s ODS a označoval se za místostarostu, i když jím nebyl.