"Navýšení finančních prostředků v oblasti regionálního školství reflektuje zvýšení počtu dětí, které vstupují do předškolního a nově zejména do základního vzdělávání, ale umožní také například více financovat podporu rovného přístupu ke vzdělávání, jako jsou například asistenti pedagoga. Za neméně důležité považuji také stabilizaci výdajů zejména na učebnice a učební pomůcky, což přispěje ke zlepšení vybavení škol a vytváří důležitý předpoklad pro zvyšování kvality vzdělávání," uvedl ministr školství Dalibor Štys.

Průměrný plat pedagogů včetně vedoucích pracovníků škol činil v roce 2011 25 150 korun. Mladí učitelé bez praxe mají nástupní plat 20 tisíc korun hrubého.

Návrh ministerstva školství počítá také s poklesem výdajů na vysokých školách o 0,15 procenta. Podle Štyse může za tento pokles fakt, že peníze budou převedeny do spolufinancovaných programů EU. Z nich pak ale mohou školy dále čerpat, jejich vklad v celkové výši 50 miliónů korun jim podle resortu vynese 283 miliónů korun. Pokles se navíc nedotkne provozních výdajů škol.

Výdaje na výzkum a vývoj se mají zvýšit o 754 miliónů, což představuje nárůst o 7,7 procenta. Vzrostou také výdaje na podporu rozvoje výzkumných organizací, a to o 253 miliónů, tedy 5,1 procenta oproti letošku. Zhruba 95 procent těchto peněz je přitom určeno vysokým školám, které vykazují nejrychlejší nárůst výzkumných výsledků.