„Zaniklé město jsme si vytipovali na satelitních snímcích,“ vysvětlil Karel Nováček ze Západočeské univerzity, který působí jako vedoucí zmíněné archeologické mise v severním Iráku. Lokalita leží v málo probádané oblasti arbílské provincie.

„Před námi tam působil dosud jediný archeolog, sir Max Mallowan, manžel Agathy Christie, a to před šedesáti lety,“ podotkl Nováček a dodal: „Předběžný průzkum lokality předčil veškerá naše očekávání.“

Město ze třetího až 12. století

Památka leží v oblasti středního Tigridu, asi 290 km severně od Bagdádu, poblíž současného města Machmúr. Podle mluvčí univerzity Kamily Kvapilové se objevený komplex rozkládá na více než stohektarové ploše a jeho ústřední stavbou byl rozsáhlý opevněný areál čtvercového půdorysu.

„Kromě něj se zde nacházelo několik dalších zděných opevnění, některá dokonce i s klenutými místnostmi uvnitř,“ sdělila Kvapilová. „Plocha mezi opevněními je vyplněna nesčetnými pozůstatky jednodušších staveb. Podle povrchových nálezů archeologové odhadují, že město existovalo přibližně v rozmezí mezi třetím a 12. stoletím našeho letopočtu,“ doplnila Kvapilová. Kromě pozůstatků staveb se podařilo specialistům náhodně objevit i rozsáhlé pohřebiště, které mohlo k městu patřit.

Výzkum teprve začíná

„Náš výzkum, jak v terénu, tak v archivech, je ovšem v úplných začátcích,“ upozornil Miroslav Melčák, který v týmu zastupuje orientální ústav Akademie věd ČR. „Město bylo strategicky umístěno před vyústěním horského průsmyku, kterým procházela historicky významná cesta spojující střední Irák s Kurdistánem. Existovalo dlouhou dobu a bylo nepochybně významné, je proto s podivem, že se o něm nedochovala žádná historická zpráva,“ poznamenal Melčák.

Čeští archeologové působí v Iráku souvisle od roku 2006, a to jak v samostatných projektech, tak i jako členové jiných výzkumných týmů. Současné průzkumy se zaměřují na středověké městské lokality v severovýchodní Mezopotámii.