Proti vládní předloze senátoři změnili zdanění investičních fondů, na něž by se i nadále měla vztahovat současná právní úprava. Senátoři rovněž z předlohy vypustili možnost mimořádných odpisů firemního majetku.

Bývalá vláda pod vedením premiéra Petra Nečase původně navrhovala zdanění zisků fondů pěti procenty a vyplácené podíly chtěla osvobodit od daně zcela.

Premiér v demisi Jiří Rusnok varoval zejména před nepřijetím žádné z variant zákonného opatření, což by podle něj poškodilo příjmy rozpočtu.

Limit pro zakázky se zvýší

Zákonné opatření o zadávání veřejných zakázek  zvýší současný limit pro zakázku malého rozsahu u stavebních prací ze tří miliónů korun na šest. Upravuje také nadlimitní zakázky.

Senát rovněž opravil formální chybu ve vládním zákonném opatření, které od ledna navýší platby do zdravotnictví za státní pojištěnce o 4,7 miliardy korun za rok. V předloze byl patrně kvůli překlepu špatný odkaz na zákon.

Zákonná opatření přijímá Senát v případě rozpuštění Sněmovny. Podle definice se jedná o záležitosti, které nesnesou odkladu. Zákonná opatření mají omezenou platnost, neboť je po svém ustavení musí dodatečně schválit Sněmovna.