Voličský průkaz vydávají úřady v místě trvalého bydliště. Je možné o něj požádat a vyzvednout si ho osobně, a pokud volič nechce vážit cestu často na opačnou stranu země, může o něj požádat písemně.

Žádost, v níž jsou uvedeny osobní údaje žadatele a datum volby, pro niž je požadován, je třeba poslat na úřad a podpis pod žádostí úředně ověřit. To lze provést například na poštách, kde fungují CzechPointy.

Průkaz si volič může vyzvednout osobně, případně do žádosti napsat adresu, na niž ho chce zaslat. Žádost může poslat i elektronicky, pokud má elektronický podpis nebo datovou schránku.

Až do 18. října je možné si podat žádost písemně, osobně si lidé mohou průkaz vyžádat až do 23. října.

Podrobné informace k voličským průkazům naleznete zde