„Trestní oznámení bylo doplněno o argumentaci, že obvinění měli MUS pod kontrolou již v dubnu 1998, tedy o více než jeden rok dříve, než veřejně deklarovali. Tato informace měla nejen fatální význam pro výši nabízené kupní ceny zaplacené České republice za její majetkový podíl, ale i vliv na samotný rozhodovací proces české vlády,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Šrámek.

Záležitost podle něj ovlivňuje také spor vedený v rámci MUS ve Švýcarsku. „ČR má totiž nárok na restituci finančních prostředků pouze v případě, že bude prokázáno, jaký majetek má být ČR vrácen. V daném případě se tak zejména jedná o prokázání, že ve Švýcarsku zadržené peněžní prostředky jsou přímým výnosem obžalovaných za akcie, které podvodným jednáním vylákali od ČR v roce 1999 za zjevně nepřiměřenou kupní cenu,“ prohlásil mluvčí.

Současné rozšíření trestního oznámení je podle něj výsledkem mezinárodní právní pomoci z ostrova Man, která kontrolovala toky finančních prostředků a přesuny akcií v letech 1997 až 2003.