"To znamená, že my snížíme náklady na přesuny, snížíme také jejich rizika," vysvětlil vrchní ředitel sekce vnitřní správy a evropských programů ministerstva Miloš Pochobradský.

Ten také připustil, že k videokonferenci bude možné přistoupit pokaždé. Prý by se tak mohlo stát ve 30 až 50 procentech případů. "Ty případy budou muset být speciálně vybrány, protože samozřejmě soudci posuzují jednotlivé výpovědi i podle verbální komunikace jednotlivých obviněných," dodal Pochobradský. Konečné rozhodnutí, zda bude videokonference užita, tak bude na jednotlivých soudcích a žalobcích.

Dvouletý pilotní projekt bude zaveden na okresní a obvodní soudy i na krajskou instanci a vrchní státní zastupitelství. Do budoucna by však videokonference měla být využitelná prý i pro svědecké výpovědi - například svědek pocházející z Ostravy nebude muset cestovat kvůli výslechu do Prahy, ale bude na otázky soudce odpovídat přes video.

Celkově Česká republika vyčerpá z norských fondů na rozvoj justice a vězeňství v období 2009 až 2014 přes 122 milionů korun. Kromě zavedení videokonferencí přispívají Norové například na další vzdělávání probačních úředníků a dozorců.