Mediální rada o dvoumiliónové pokutě rozhodla, neboť se domnívá, že televize 5. prosince 2003 odvysíláním videoklipu skupiny Prodigy "měla vážně narušit vývoj dětí a mladistvých." Klip byl odvysílán v 17:00 v rámci německého dokumentárního seriálu Fantastické obrázky - Exkurze do světa videoklipů a vystupovala v něm striptérka. Česká televize tehdy udělení pokuty odmítla s tím, že se nejednalo o erotiku, ale o umění.

"Česká televize podala v dané lhůtě žalobu proti rozhodnutí Rady pro rozhlasová a televizní vysílání," informoval Novinky mluvčí televize Martin Krafl. Připomněl, že se televize již v březnu snažila iniciovat seminář, na kterém by si provozovatelé televizí s členy rady pojetí a obsah pojmu "ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých" vysvětlili.

Naposledy se ČT k soudu obrátila v případu satirického pořadu České hlasování. Televize se měla podle RRTV v pořadu dopustit směšování hodnotících komentářů a zpráv, a tím znevýhodnit některé politické strany a hnutí. Za to byla ČT pokutována půl miliónem korun. "Městský soud rozhodnutí vysílací rady zrušil. Jako hlavní důvod soud uvedl nepřezkoumatelnost rozhodnutí," informoval na konci března Krafl.