Možného porušení mediálního zákona se měla televize dopustit odvysíláním rozhovoru se Stanislavem Balíkem v pořadu stanice ČT 24 Události, komentáře dne 27. srpna.

V rozhovoru na téma přípravy na předvolební kampaň, v němž se host vyjadřoval k odstředivým tendencím v ODS, neuvedla ČT stranickou příslušnost mluvčího k ODS a prezentovala hosta pouze jako politologa Masarykovy univerzity v Brně, což implikovalo jeho nezávislost. Divákovi tak byla upřena důležitá informace pro svobodné vytváření názorů.

„Nikdy jsem nebyl a nejsem členem politické strany. Od roku 2002 jsem zastupitelem malé obce na severní Moravě zvoleným na kandidátce ODS jako nestraník,“ řekl Novinkám Balík.