Během zářijového šetření uvedla zhruba pětina dotazovaných lidí, že se předčasných voleb do Sněmovny určitě nebo spíš nezúčastní. Z nich 28 procent zdůvodnilo toto rozhodnutí tím, že není koho rozumného volit. Dalších 22 procent lidí zase uvádí, že nevidí politika, kterému by důvěřovali. Necelá pětina, 19 procent lidí, je toho názoru, že svou účastí ve volbách stejně nic neovlivní.

Shodně po 13 procentech je těch, kteří nejdou volit kvůli nespokojenosti s politickou situací nebo nechodí k žádným volbám. Pět procent lidí zklamala konkrétní politická strana.

Tři čtvrtiny lidí (77 procent) z těch, kteří se rozhodli letos nevolit, nebyli volit ani v roce 2010. Z těch, kteří v posledních sněmovních volbách volili, dali svůj hlas většinou stranám bývalé koalice (ODS, TOP 09, VV).

Co bude hlavním případem vaší případné neúčasti ve volbách? (v procentech)
není koho rozumného volit
28
nevidím politika, kterému bych důvěřoval/a
22
svojí účastí ve volbách stejně nic neovlivním
19
nechodím k žádným volbám
13
nespokojenost s politickou situací v zemi
13
zklamání z konkrétní politické strany
 5