Množství vytříděných odpadů vzrostlo od roku 2002, kdy činilo 16 kilogramů na obyvatele, více než 2,5krát. V barevných kontejnerech na tříděný odpad skončilo za každého Čecha loni 14 kilogramů papíru, 11 kilogramů skla, deset kilogramů plastů, čtyři kilogramy kovů a stejné množství ostatních materiálů. Loni lidé vytřídili o tři kilogramy odpadů na hlavu méně než v roce 2011.

V mezinárodním srovnání jsou Češi podprůměrnými producenty odpadů. Výrazně zaostávají za celoevropským průměrem, který předloni dosahoval 503 kilogramů na osobu. Nejvíce odpadů v Evropě produkovali podle údajů Eurostatu v roce 2011 Dánové (718 kilogramů), naopak nejméně Estonci (298 kg).

Celkově bylo v Česku loni vyprodukováno 23,4 miliónu tun odpadů, což bylo o 0,6 procenta méně než v roce 2011. Z celkového množství představoval 6,4 procenta nebezpečný odpad. Jeho podíl na celkové produkci odpadů se meziročně nezměnil.

Hlavními původci odpadů v zemi jsou podniky. Jejich činností vzniklo 19,9 miliónu tun odpadů a téměř veškerý nebezpečný odpad. Na obce připadlo 3,5 miliónu tun odpadů, meziročně se toto množství snížilo o 4,4 procenta. Více než 92 procent z toho představovaly komunální odpady, zbytek tvořily stavební odpady, odpady z autovraků či elektrického a elektronického zařízení.

Narostl dovoz odpadů

"Ačkoli celkově se produkce podnikových odpadů ve srovnání s rokem 2011 nezměnila, odvětví zabývající se shromažďováním a úpravou odpadů, sanacemi a odpadními vodami zaznamenalo nárůst produkce odpadů," uvedl ČSÚ v komentáři. Ke zvýšení produkce odpadů přispěly zejména podniky, které prováděly sanační práce. Určitý vliv na tento vývoj má podle statistiků státní garance na odstranění starých ekologických zátěží a dotace z operačního programu Životní prostředí.

Do Česka se loni dovezlo 800 000 tun odpadů, proti roku 2011 dovozy vzrostly o 77 procent. Nárůst byl způsoben především zvýšeným dovozem železa a oceli pocházejícím ze stavebnictví. Naopak vyvezeno bylo 2,8 miliónu tun odpadů, což bylo zhruba o pětinu meziročně více.