Na dotaz, co je hlavním důvodem případné účasti v říjnových předčasných volbách do Sněmovny, odpovědělo 37 procent respondentů, že jde o nespokojenost s politickou situací v zemi. Podle agentury to platí zejména pro sympatizanty levice.

Naopak příznivci pravice častěji uvádějí jako důvod vůli podpořit politiku a program konkrétní strany. Tuto možnost zaškrtlo 19 procent lidí. Jako třetí nejčastější variantu lidé poukazovali na obavu ze zhoršování ekonomické situace země.

„Mladší lidé by rádi viděli po volbách v politice více nových tváří, pro starší je naopak častěji volební účast samozřejmostí. Obava ze zhoršující se ekonomické situace v zemi trápí spíše mladší a střední generaci. V míře nespokojenosti s politickou situací v zemi se však různé věkové skupiny prakticky neliší,“ zhodnotila agentura výsledky měření v závislosti na věku dotazovaných.

Výrazné rozdíly podle ní nepanují ani mezi jednotlivými skupinami lidí podle dosaženého vzdělání. Pouze vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou prý „odpovědnější“.

Co bude hlavním důvodem vaší případné účasti v říjnových volbách? (v procentech)
nespokojenost s politickou situací v zemi37
snaha podpořit politika, program konkrétní politické strany 19
obava ze zhoršování ekonomické situace v ČR
17
účast ve volbách je pro mě samozřejmostí
14
snaha dostat do politiky nové politické strany, nové tváře, lidi
11
snaha podpořit konkrétního politika
2