S netradičním problémem souvisejícím s poobědovým odpočinkem ve školce se v uplynulých dnech obrátila na kancelář veřejného ochránce práv jedna z maminek. Ombudsman ani jeho zástupce ze zákona nemají právo nařizovat ředitelům školek nebo učitelkám, jak mají pracovat, popřípadě je za porušení předpisů trestat. V jejich pravomoci je však poradit občanovi, jak může svůj případný problém řešit. Obdobně postupoval Křeček v této kauze.

Dotyčnou maminku Křeček informoval  o tom, že jsou učitelé povinni řídit se tzv. rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. V něm stojí, že v denním programu dítěte ve školce „je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Donucovat děti ke spánku je nepřípustné.“

Pokud toto ustanovení školky nedodržují, nápravu by měla zjednat školní inspekce tím, že vedení mateřinky o celé věci poučí. To se stalo také v případě nespokojené matky.