Uživatel lákal zvěř od roku 2009, nakonec bylo v jeho revíru mnohonásobně více jelenů než v těch okolních. „V nevelké lokalitě se pak scházela až tisícovka jelenů sika, kteří poškodili les,” sdělila mluvčí ČIŽP Simona Cigánková.

V okolních honitbách bylo těchto jelenů šest až 450 kusů.

Stromy okousané jeleny

Stromy okousané jeleny.

FOTO: ČIŽP, Oblastní inspektorát Plzeň

Zvířata dostávala kukuřičnou siláž ve třech krmelcích na okrajích lesa i v době, kdy jim nehrozilo strádání, například na podzim.

Ministerstvo pokutu potvrdilo

Honitba má přitom 1650 hektarů a les zabírá jen 350 hektarů. Na tomto územní se nacházelo tisíc jelenů, kteří demolovali stromy. Některé uhynuly. Kromě toho, že zvěř okusovala veškerou dostupnou vegetaci, poškodila sešlapáváním a zvýšeným množstvím trusu i půdu lokality.

Krajina poničená nadměrným výskytem zvěře

Krajina poničená nadměrným výskytem zvěře.

FOTO: ČIŽP. Oblastní inspektorát Plzeň

"Toto poškození půdního fondu se týká i trvalých travních porostů a břehů Černínského potoka, tedy pozemků, které navazují na kontrolované lesní pozemky," uvedla Cigánková.

Pokutu vyměřila inspekce, pokutovaný se odvolal, výši ale potvrdilo ministerstvo životního prostředí, a je tak pravomocná.