Kajnar podal návrh prostřednictvím advokáta Tomáše Sokola. Důvodem bylo, že se nedostal na soc. dem. kandidátku v Moravskoslezském kraji pro předčasné volby. Domáhal se proto nejen zpětvzetí kandidátky ČSSD, ale také toho, aby se Krajský úřad Moravskoslezského kraje zdržel registrace zmíněné kandidátky a aby mu ČSSD nebránila ve výkonu pasivního volebního práva a ve sdružování v politické straně.

„Soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření,“ potvrdila místopředsedkyně a mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 1 Alena Novotná. Dodala, že usnesení bylo doručeno Sokolovi v úterý a je proti němu přípustné odvolání.

Naprosto stejnou žalobu obdržel pražský soud i od Kajnarova náměstka Tomáše Suchardy (ČSSD). Podle Novotné sice soud o návrhu Suchardy ještě nerozhodl, ale... „Protože jsou oba návrhy totožné, dá se očekávat, že bude také zamítnut,“ sdělila.

Kajnar zamítnutí nekomentoval

První žádost o vydání předběžného opatření podepsala v srpnu spolu s Kajnarem a Suchardou i starostka ostravského obvodu Radvanice a Bartovice Šárka Tekielová (ČSSD). Důvodem bylo, že se ani jeden z nich nedostali na krajskou kandidátku ČSSD. Obvodní soud pro Prahu 1 však jejich žádost zamítl pro nesplnění důvodu naléhavosti.

Kajnar se k zamítnutí návrhu odmítl vyjádřit, při podání první žaloby však uvedl, že o kandidaturu za ČSSD ani jiný politický subjekt už nestojí. „Náš politický systém je založen na demokratické soutěži politických stran. Pokud ovšem samotné dění v politických stranách není založeno na demokratických principech, pak do politické soutěže vstupují subjekty, které předkládají voličům kandidátky voluntaristicky sestavené,“ poukázal tehdy.

Lubomír Zaorálek v České televizi.

Lubomír Zaorálek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Místopředsedu ČSSD a lídra moravskoslezské kandidátky Lubomíra Zaorálka výrok soudu nepřekvapil. „Nepřipadalo mi to přiměřené, aby o této věci rozhodoval soud, dokonce aby nějak nařizoval straně, aby kandidátku nepodávala. To jsem si nějak neuměl představit, Mrzí mě spíš, že se ta věc neřeší vnitřními postupy,“ podotkl.