Za celkový počet nedostatků mohlo podle mluvčí zejména nesprávné účtování transferů. "Jednalo se o transfery spolufinancované z Evropské unie, které MPSV účtovalo na účty, jež nejsou pro účtování transferů spolufinancovaných z EU právními předpisy určeny. Účetnictví MPSV proto nebylo správné," uvedla mluvčí.

Podle kontrolorů se chybné účtování týkalo i transferů poskytovaných v rámci dotačních titulů Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb, u nichž ministerstvo nevykázalo poskytnuté zálohy ve výši 6,6 miliardy korun.

Neprůkazné účetnictví

NKÚ také upozornil na to, že resort neevidoval pohledávky za Národním fondem, celkem šlo o 1,4 miliardy korun. V příloze účetní závěrky pak prý nevykázalo podmíněné dlouhodobé pohledávky a závazky plynoucí z uzavřených smluv.

Podle kontrolorů ministerstvo porušilo zákon, když nevyužilo všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka majetku. Neřešilo totiž na základě inventur z let 2010 a 2011 nedohledaný majetek za 19,3 miliónu korun.

"Vzhledem k tomu, že MPSV neprokázalo kontrolorům, že na ministerstvu proběhla inventarizace majetku a závazků za rok 2012, nemůže NKÚ považovat účetnictví MPSV ani za průkazné," dodala mluvčí.