V období od ledna do června se v České republice živě narodilo 52 tisíc dětí, což je o 1600 méně než ve stejném období v roce 2012. „Za nižším počtem narozených stál meziroční úbytek dětí narozených v prvním a druhém pořadí. Dětí třetího a vyššího pořadí se naopak letos narodilo více,“ zhodnotil ČSÚ.

V téže době zemřelo 55 800 lidí, což je zhruba o 150 více než v předešlém roce. Zatímco muži umírali průměrně v 71,8 roku věku, ženy dosáhly průměrně o sedm let delšího života. Zemřelo také 125 novorozeňat do jednoho roku věku.

Saldo zahraniční migrace bylo podle ČSÚ kladné, i když nízké. Nových přistěhovalců bylo jen zhruba o 600 víc než těch, co ze země odešli. Přitom se ale oproti loňskému prvnímu pololetí ze země vystěhovalo o 12 tisíc víc lidí a přistěhovalo se téměř o sedm tisíc víc lidí než loni.

Polovina dětí se rodí svobodným ženám

V prvním pololetí letošního roku ubylo také sňatků, a to o dva tisíce. Lidé uzavřeli od ledna do června 16 600 manželství. Naopak rozvedeno bylo 14 200 manželství, tedy o 1300 víc než loni v téže době. Svobodným ženám se narodilo 23 200 dětí, což představuje 44,7 procenta všech novorozenců. Část z nich ale žije se svým partnerem, ačkoliv nejsou manželé.

Pohyb obyvatel České republiky podle ČSÚ
ukazatel
1. pololetí 2012
1. pololetí 2013
rozdíl
sňatky
18 599
16 618
-1 981
rozvody
12 954
14 220
 1 266
živě narození
53 638
52 001
-1 637
- z toho mimo manželství23 077
23 240
163
zemřelí
55 659
55 811
152
potraty
19 442
18 798
-644
přistěhovalí
9 237
16 121
6 884
vystěhovalí
3 375
15 514
12 139
přirozený přírůstek
-2 021
- 3 810
-1 789
přírůstek stěhováním
5 862
607
-5 255
celkový přírůstek
3 841
-3 203
-7 044
stav obyvatel k 30. 6.
10 509 286
10 512 922
3 636