Na základních školách bude podle ministerstva školství více žáků prvního stupně. Bude jich 509 tisíc, zatímco žáků druhého stupně bude 324 tisíc.

„Jde o názornou ukázku demografických trendů v české společnosti, kdy vedle sebe působí vlna silnějších populačních ročníků dětí narozených po roce 2002 vzdělávající se na prvním stupni základních škol a naopak vlna populačně slabých ročníků dětí narozených v letech 1995–1999, která se vzdělává na středních školách,“ vysvětlil tento trend první náměstek ministerstva školství Jindřich Fryč.

Naopak na středních školách bude formou denního vzdělávání studovat o 19 tisíc studentů méně než loni, tedy zhruba 410 tisíc. „Z toho v oborech gymnázií se bude vzdělávat 127,5 tisíce žáků, v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou se bude vzdělávat 182,9 tisíce žáků a v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem 99,1 tisíce žáků,“ upřesnil Zeman.

Na střední školy přitom nově přibude asi 102 tisíc žáků, z toho 22 tisíc nastoupí na gymnázia. „Ve srovnání s předchozím školním rokem můžeme konstatovat, že počet podaných přihlášek, přijetí, úspěšnost uchazečů a počet odevzdaných zápisových lístků v 1. kole přijímacího řízení na střední školy zůstává stabilní,“ doplnil Fryč.

V loňském školním roce absolvovalo střední školu necelých 93 tisíc studentů, což je o čtyři tisíce méně než v předchozím školním roce.