„Ale doba je dynamická,” nechal si premiér možnost legislativní opatření použít.

Vláda může předkládat Senátu zákonná opatření, která by jinak měla formu zákona. Horní komora je projedná a v případě schválení začínají platit. Po ustavení nové Sněmovny je mohou poslanci v rámci legislativního procesu korigovat, a pokud je neschválí, pozbývají platnost.

Štěch dodal, že Senát je připraven projednat zákony, které ještě stihnou schválit poslanci, nicméně odmítá, aby byla horní komora tlačena do pozice přikyvovatele návrhů poslanců.

Doplnil, že například u prováděcích norem k občanskému zákoníku je zájem komory vše včas přijmout.