V Česku dnes existují čtyři typy věznic: s dohledem, dozorem, ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Napříště by měly být rozlišovány pouze na věznice a věznice se zvýšenou ostrahou.

Ministerstvo spravedlnosti, které se změnou přišlo, zdůvodňuje úpravu jednak zlepšením vnější i vnitřní bezpečnosti věznic, jednak jejich úspornějším provozem.
„Do prvního typu s označením věznice mají být sloučena současná zařízení s dohledem, dozorem a ostrahou. Pod věznice se zvýšenou ostrahou pak budou spadat současné věznice se zvýšenou ostrahou a věznění doživotně odsouzených,“ upřesnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

O zařazení do nových dvou typů věznic nebo o následném přeřazení by nadále rozhodoval soud.

Vězeňská služba ale nově získá v typu věznice samostatné oprávnění rozhodovat o zařazení do oddělení s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení.

„Materiál, na kterém jsme úzce spolupracovali s Vězeňskou službou, nepředpokládá, že zařazení odsouzených do příslušných oddělení bude podléhat soudnímu přezkumu. To je také moment, který by měl také výrazně odlehčit soudům,“ dodal 1. náměstek ministryně spravedlnosti Daniel Volák s tím, že přeřazování odsouzených z jednoho typu věznice do druhého je dosud zdlouhavým, těžkopádným a nákladným procesem, někdy spojeným i se zbytečnými eskortami.

Lepší možnosti zaměstnání

„Zlepšit by (novela) měla také možnosti v oblasti zaměstnávání odsouzených, a celkově tak pomoci naplnit požadavky Evropských vězeňských pravidel,“ uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová.

„Výrazného odlehčení by se mohla dočkat také agenda soudů a zároveň lze očekávat snížení počtu eskort vězňů k soudům,“ podotkla mluvčí.