Kritická situace byla v úterý ráno nad jezem v příměstské části Bukovec, kde uhynuly stovky ryb od potěru až po kapitální kusy.

Obrovské množství mrtvých a polomrtvých kaprů, amurů, tolstolobiků, ale také cejnů, štik, sumců nebo parem uvízlo na česlech bukovecké vodní elektrárny. „Je jich tolik, že k turbíně neproteče skoro žádná voda,“ řekl Právu na místě pracovník elektrárny.

Další stovky ryb malátně plavaly u hladiny a lapaly po vzduchu. „Odhadujeme, že jich uhynulo okolo patnácti metráků,“ konstatoval Petr Dimitrov z krajské organizace Českého rybářského svazu v Plzni. Podle něj se ale konečné číslo může ještě zvýšit. „Spousta jich leží ještě na dně a na hladinu vyplavou, až se začnou rozkládat,“ dodal Dimitrov.

Kyslíkový deficit

Přivolaný pracovník odboru životního prostředí plzeňského magistrátu Viktor Baňkovský nařídil okamžitě odstavit elektrárnu, zvýšit odtok vody z přehrady v Liticích a otevřít jezové stavidlo tak, aby přidušené ryby mohly splavat pod jez do proudící vody, kde už bylo kyslíku dostatek.

„Po pondělním přívalovém dešti došlo k propláchnutí odlehčovacích stok, což s největší pravděpodobností způsobilo dočasný kyslíkový deficit ve vodě. Kanalizační sběrače jsou dimenzované na určitý průtok, a jakmile dojde k jeho překročení, splašky se dostávají přepadem do odlehčovacích stok a tečou rovnou do řeky,“ vysvětlil Baňkovský.

Upozornil na to, že k tak fatálním následkům kyslíkového deficitu přispěl také extrémně nízký stav vody v řece a její vysoká teplota okolo 23 stupňů. „V takových podmínkách vznikají při hnilobných procesech jedovaté plyny, jako například sirovodík, které jsou pro ryby smrtící,“ dodal Baňkovský.

V kritickém místě řeky naměřili vodohospodáři ve vodě od 0,1 do 0,9 miligramů kyslíku v jednom litru, přičemž hranice pro přežití ryb jsou minimálně dva miligramy.