„Jedná se o moderní značení jízdních kol prostřednictvím výrobku s názvem DataDotDNA. Tento výrobek je výjimečný tím, že obsahuje mikrotečky se specifickým kódem. Navíc všechny sady, kterými bude prováděno označení jízdních kol, budou zaregistrovány i v mezinárodní databázi výrobků DataDot, což v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola,“ vysvětlila Zychová.

Doplnila, že vlastní označování kol a jejich následnou evidenci budou strážníci dělat v centru prevence v ulici Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce, a to každý všední den od 9 do 12 a od 13 do 14 hod., ve středu pak až do 17 hod.

Bez občanky to nepůjde

Kromě kola by si zájemce o registraci měl podle Zychové vzít občanský průkaz, vhodný je i doklad o nabytí kola, jako je faktura, účtenka, kupní smlouva a podobně. „V případě, že takový doklad zájemce o registraci kola již nebude mít k dispozici, sepíše na místě registrace čestné prohlášení o nabytí kola,“ uvedla mluvčí.

Doplnila, že strážníci se během celého srpna budou pohybovat také na vytipovaných cyklostezkách ve městě, kde zájemcům označí kolo přímo na místě. V době značení kol na cyklostezkách nebude tato služba fungovat v centru prevence. Bližší informace mohou zájemci získat na telefonním čísle 950 739 436.