Kontroloři se zaměřili na hospodaření čtyř fakultních nemocnic – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – během let 2010 a 2011.

„Kontrolované nemocnice uzavřely písemné smlouvy o nákupu léčiv jen s malým počtem dodavatelů. Jedna nemocnice nakupovala léčiva od více než 230 dodavatelů, přitom rámcové kupní smlouvy uzavřela jen se třemi z nich,“ upozornil v tiskové zprávě NKÚ.

Ostatní léky pak nemocnice podle kontrolorů nakoupila na základě e-mailových, faxových nebo telefonických objednávek. Dvě z kontrolovaných nemocnic tak například v letech 2010 a 2011 nakoupily bez písemné smlouvy léčiva za 280 miliónů korun.

Podle NKÚ dosáhly náklady za léčiva a zdravotnické prostředky v daných nemocnicích v jednom roce až téměř 42 procent celkových nákladů. V kontrolovaných letech za ně zaplatily 8,5 miliardy korun. „Výběrových řízení a elektronických aukcí přitom nemocnice využívaly při nákupu léčiv spíše výjimečně,“ doplnil NKÚ.

Kontroloři také na základě jednotlivých faktur srovnávali ceny, za které nemocnice nakupovaly některé léky. Například u antibiotika Augmentin odhalili cenové rozdíly u sedmi z osmi jeho kontrolovaných variant. Nejvýraznější rozdíl přitom činil téměř 360 korun za balení.