Platový skok na dvacet tisíc vymyslel brzy po nástupu Nečasovy vlády v roce 2010 tehdejší ministr školství Josef Dobeš (tehdy VV). Je dodnes přesvědčen, že vyšší mzdou získal pro školství novou krev. „Zažil jsem velký příliv mladých učitelů a mezi nimi i mužů. Alespoň tak jsem údaje od statistického institutu na ministerstvu školství ze září 2012 vnímal,“ řekl v neděli Právu Dobeš.

Tabulky ministerstva, jež sice nezohledňují věk, však celkově vyšší počet mužů ve školách nezaznamenaly. Spíše svědčí o opaku. A také většina Právem oslovených ředitelů základních škol si nevšimla, že by se muži pro školství nadchli.

Jednoho chlapce jsme teď přijali, ale že by byl nějaký enormní zájem mužů o školství, to ne.Václav Špetlík, ředitel ZŠ

„Nepostřehl jsem, že by muži jevili zvýšený zájem o učitelskou profesi,“ řekl Právu ředitel ZŠ Antonína Sovy v České Lípě Václav Špetlík. „Jednoho chlapce jsme teď přijali, ale že by byl nějaký enormní zájem mužů o školství, to ne,“ dodal.

Podle něj ani dvacet tisíc není pro muže až tak motivační částka. „Pro ženu už je to velmi slušný plat, ale pokud má muž živit celou rodinu, tak v současné době to není tolik. A jestliže má být školství zase pokráceno o x miliard do roku 2015, tak výhled zase není moc optimistický. Kdo ví, za pár let může být 20 tisíc úplně nicotná mzda,“ dodal Špetlík.

Poukázal také na zmíněný článek Práva z 22. července, z něhož vyšla učitelská profese jako nejhůře placená mezi obory, u nichž je vyžadováno vysokoškolské vzdělání.

Rozdíl až devět tisíc

Průměrný plat v zemi dosahuje zhruba 25 tisíc korun. Podle institutu CERGE se průměrný hrubý měsíční plat učitelů základních a středních škol podle věku pohybuje v rozmezí od 23 do 29 tisíc korun.

Vysokoškoláci zaměstnaní v jiných oborech ale berou v průměru od 32 do 48 tisíc korun. V oborech, jako je například finanční sektor či informační technologie, je však rozdíl v platech daleko vyšší. A to jsou profese, které muže nejen kvůli platu zajímají mnohem víc.

Počty učitelů ZŠ   
rok
mužiženy
celkem
2009
9 580
49 912
59 492
20109 420
48 997
58 417
2011
9 220
48 803
58 023
2012
9 076
48 738
57 814
2013
9 087
48 581
57 668

Situace se ale může lišit podle regionu a dalších okolností a někde třeba motivačních dvacet tisíc zabralo.

„Zaznamenal jsem, že více mužů se hlásí do školství, což může být také jedním z  důsledků, že se zvedl základ. Přece jen to nebylo pro chlapy atraktivní, když si jinde vydělali víc,“ domnívá se Martin Prokop, ředitel ZŠ Slovanská alej v Plzni.

Jeho postřeh je však ojedinělý. Ani ze statistik ministerstva školství nevyplývá, že by mužů přibývalo. Naopak jich je pořád méně, což koresponduje s trendem propouštění, k němuž byly školy kvůli úsporám donuceny a o němž Právo minulý týden informovalo.

Ze statistik je dokonce patrné, že v roce 2011, kdy se nástupní plat zvedl, odešlo ze základních škol dvě stě mužů, o rok později to byly další dvě stovky. V roce 2013 přibylo 11 mužů.

A co studenti?

Změn, které však mohly mít odrazující vliv, proběhlo v posledních letech několik. Například zrušení tzv. věkového automatu, který byl zárukou růstu mzdy úměrně s odpracovanými léty, a tím i zkušenostmi, připravilo učitele o jistotu finanční perspektivy. Navíc je s profesí spojena velká byrokracie a malá úcta ve společnosti.

A jak zajímá pedagogická činnost čerstvé absolventy středních škol? V roce 2011 evidovala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně celkem 8219 přihlášek. Loni jich bylo 8136, z toho 1366 přihlášek podaných muži. Letos uchazeči podali celkem 7864 přihlášek a z toho 1232 přihlášek podali muži.

Počty učitelů SŠ   
rok
mužiženy
celkem
2009
19 400
27 334
46 734
201019 246
27 242
46 488
2011
18 640
26 744
45 384
2012
17 927
25 948
43 875
2013
16 842
24 946
41 788

„Je otázkou, jak rychle jsou uchazeči schopni zareagovat na zvýšení nástupního platu u té které profese,“ poznamenala mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Ani na Univerzitě Karlově v Praze se zájem o studium pedagogiky neprojevil. Na Univerzitě Palackého v Olomouci hned v roce 2011 došlo k robustnímu vzestupu přihlášek z 8713 na 10 579, ale o rok později už jich bylo 9731.

Tento pokles bude zřejmě dán výrazným populačním propadem.

V roce 2011 se hlásili na školy lidé narození v letech 1992 a 1993, což byly poslední silné ročníky v řadě, kdy se rodilo přes 121 tisíc dětí. Roku 1994 už jich ale bylo jen 106 tisíc a o rok později o dalších deset tisíc méně.